Jaseň štíhly plody

Referát: Jaseň štíhly – účinky a využitie ~ Biológia. Plody sú nažky; nachádzajú sa na dužinato zhrubnutom kvetnom lôžku, ktoré tvorí jahodu, .

Plody sú nažky, 2-cm dlhé, končisté, najprv zelené, v čase zrelosti hnedé. Vyrastajú z bočných púčikov, sú zoskupené do bohatých prevísajúcich metlín. Jaseň (Fraxinus) je rod listnatých stromov z čeľade olivovité.

Fraxinus excelsior) a jaseň mannový (Fraxinus ornus). Výskyt: Jaseň štíhly je listnatý strom s výškou (40) m a maximálnou hrúbkou kmeňa do m, ktorý taktiež patrí do skupiny tzv. Jaseň Štíhly (Fraxinus excelsior L.) Česky: Jasan ztepilý. Jaseň štíhly je listnatý strom s výškou (40) m a . Jaseň štíhly je strom vysoký až m; na kôre konárov nemá nijaké šošovičky (lenticely). Plody sú nažky s krídlatým vrcholom.

Jaseň štíhly je statný strom so sivozelenými, elastickými konármi a čiernymi púčikmi, z ktorých skoro na jar vyrastajú vo zväzočkoch. Kvety – malé, červenohnedé, vo zväzočkoch.