Close

Jadrové elektrárne na slovensku mochovce

Mochovciach (MO34) je jedinečná nielen na Slovensku, ale aj v Európe, kde sa v súčasnosti stavajú len nové . Atómové elektrárne Mochovce (EMO) sú jadrové elektrárne, ktoré ležia na mieste. Po dokončení výstavby tretieho a štvrtého jadrového bloku bude Slovenská .

Ako uvádza internetová stránka Slovenských elektrární, štyri bloky Atómovej elektrárne Mochovce sú . Dostavba dvoch blokov jadrovej elektrárne v Mochovciach je jednou z. V rokoch 2007-20išlo podľa informácií Greenpeace Slovensko na . Na Slovensku nebol po tejto kľúčovej udalosti urobený žiadny .

Snaha Slovenska zarábať na dvoch nových jadrových blokoch elektrárne Mochovce dostala trhlinu. Susedné Maďarsko totiž brzdí vybudovanie cezhraničnej . Na Slovensku máme dva komplexy jadrových elektrární – Atómové elektrárne. Slovensku, neďaleko mesta Trnava a Atómové elektrárne Mochovce na juhu . Už dnes jadrové elektrárne Slovenských elektrární, pokrývajú viac ako. Prvý blok elektrárne Mochovce dodáva elektrickú energiu do siete od . Jadrová elektráreň Mochovce sa nachádza na juhozápade Slovenska neďaleko mesta Levice.

S jej výstavbou sa začalo roku 1982.