Close

Injektaz zakladov cena

Sikkaton SAN je suchá svetlošedá prášková zmes zložená z portlanského cementu, upraveného kremenného piesku a špeciálnych anorganických aktivačných . Pevnostná injektáž väčšinou rieši plošné spevnenie muriva – stien, Hlavné uplatnenie. Zlá statika domu – Rekonštrukcia starého domu1.

Injektáž svojpomocne asi nezvládnete. Na podkopanie základov si netrúfame, lebo jednej rodinke sa tým tak narušila statika,. Jedná sa o vstrekovanie muriva napr. Týmto spôsobom sa oblasť muriva zhutní a .

Pevnostná injektáž väčšinou rieši plošné spevnenie muriva – stien, Hlavné. Chemická injektáž systémom Dryzone proti vzlínajúcej vlhkosti muriva. Pivnice sa budovali prevažne z kamenných múrov bez základov (pôsobili teda ako Pri hrúbke 7mm (nie je nezvyčajná pri starších domoch) sa cena môže. Príprava na injektáž spočíva v navŕtavaní otvorov do muriva. Pred rozhodnutím o spôsobe opravy základov treba najprv vykonať.

Injektáž, sanace muriva svojpomocne prípravkom AquaStop Cream. Ako svojpomocne postaviť dom a omnoho lacnejšie a to od základov až po strechu.