Hlásenie zmeny odberateľa vody na odbernom mieste

Je potrebné vyplniť tlačivo „Hlásenie zmeny odberateľa vody na odbernom mieste“. Vyplnené a oboma stranami, odhlasujúcim aj prihlasujúcim sa odberateľom, . Tlačivá potrebné k pripojeniu odberného miesta.

Písomne, vyplnením tlačiva „Hlásenie zmeny odberateľa vody na odbernom mieste“ a jeho zaslaním BVS, a. Zmenou odberateľa na odbernom mieste je, ak došlo k výmene, predaji, kúpe,. Pri zmene odberateľa dochádza k zániku zmluvy o dodávke pitnej vody a .

PRIHLÁSENIE ODBERATEĽA A UZATVORENIE ZMLUVY- EXISTUJÚCE ODBERNÉ MIESTO. Hlásenie o meraní statického kondenzátora, Stiahnuť. Požiadavka na ukončenie Zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Hlásenia zmeny odberateľa na odbernom mieste stráca platnosť a účinnosť.