Hambálkový krov rozpětí

Hambálkové dřevěné krovy jsou používány nejčastěji pro zastřešení rodinných domů s obytným podkrovím do rozpětí 10m. Výpočet průřezu krokví a objemu řeziva jednoduchého krovu. Krov krokvový je nejčastěji používán v případech, kdy je třeba maximálně využít podkrovní prostory nebo je rozpětí střechy tak malé, že není třeba.

Krovy, soustavy krovů, statické chování krovů, krovové soustavy klasické,. U větších rozpětí (asi nad m) se pak jedná o hambálkovou soustavu podepřenou. Krovy se skládají z krokví, kleštin, pozednic, vaznic, sloupků, pásků, vazních trámů, vzpěr.

Do rozpětí m je hambalkový krov bez sloupků a vaznic.

Práce se zabývá krovovými konstrukcemi sedlových střech malých rozpětí. Hambalkové krovy z klasických profilů jsou vhodné pro rozpětí od do 5m. Každá vazba je plná a tvoří ji dvojice krokví a vodorovná výztuha – hambalek.

Hambálkový krov má především estetickou funkci. Výhody nalezneme i v tom, že dokáže zmenšit rozpětí krokví a tím přenést tah i tlak. Konstrukční prvky krovu mansardového typu střech.

Ve dřívějších dobách byl hambálkový krov navíc velmi oblíbený i z důvodu velkého rozpětí střech, které mívaly klidně i nad šest metrů. Jsou ukázány různé výpočetní modely vaznicového krovu a je provedeno. Dále jsou vzanice ve vodorovném směru poddajné, zejména v blízkosti středu rozpětí. Krov je hlavnou nosnou konštrukciou rovinnej šikmej strechy.

Hambálkový krov pozostáva z krokiev pridaním vodorovného hambálka, ktorý . Drevený krov je nosná strešná konštrukcia zväčša malého rozpätia, ktorá sa používa. Hambálková sústava je konštrukcia na princípe trojuholníkových rámov. V dřívějších dobách se hojně používaly krovy hambalkové a věšadlové, dnes se je domech s malým rozpětím střech (do metrů) nejčastější zjednodušený krov . Krov jest v tabulce uveden pro rozpětí a m, která u budov. Hambálkový krov se skládá z krokví přidáním vodorovného.

Soustava se uplatňovala zejména v konstrukcích střech s větším rozpětím.