Close

Geotermálne vrty na slovensku

Ich výkon pritom predstavuje iba niečo vyše . Základný register hydrogeologických a geotermálnych vrtov ako samostatný. Na Slovensku je Obrovské množstvo lokalít, kde je možné využívať teplú vodu počas celého roka, na rôzne .

Geotermálne vody na Slovensku sú prevažne viazané na sedimenty mezozoika a. Prehľad výsledkov geotermálnych vrtov realizovaných na Slovensku – I. Na báze dvoch geotermálnych vrtov FGG2. Geotermálna energia sa zaraďuje medzi obnoviteľné zdroje energie, hoci v.

Elektrárne s prehriatou parou – para vychádzajúca priamo z vrtu, po separácii. Slovenská republika je relatívne bohatá na geotermálne zdroje. Za viac ako tridsať rokov výskumu geotermálnej energie, bolo na Slovensku uskutočnených 1geotermálnych vrtov, prevažne financovaných . Slovenská republika má vďaka svojim prírodným podmienkam značný potenciál geotermálnej energie. V súčasnosti sa geotermálne vody na Slovensku vyžívajú celkovo na lokalitách.

SR a 4 z tepelného výkonu doteraz evidovaných geotermálnych vrtov. Hlbinný vrt (geotermálny vrt) má minimálne požiadavky na plochu pozemku, stálu teplotu, stabilný výkon, vysokú účinnosť aj pri extrémne .