Close

Geologicky prieskum

Preskočiť na Všeobecné princípy geológie – Tieto princípy väčšinou umožňujú určiť vek vrstiev, alebo. Princíp aktualizmu hovorí, že geologické procesy, . Inžinierska_geológiaV pamätiPodobnéInžinierska geológia je geologický odbor, ktorý sa zaoberá aplikovaním poznatkov.

Geologický prieskum – vypracovanie štúdií pre výber stavenísk, posúdenie . Preskúmavanie (preskúmanie) alebo prieskum môže byť dôkladné prezretie. Dom športu, Bratislava, 19- sieťotlač na skle; Geologický prieskum, Spišská Nová Ves, 19- kamenná mozaika a plastika; Brämerova kúria, Bratislava, . Geológovia sa zaoberajú výskumom stavby zemského telesa, ako aj procesmi a silami, ktoré ju formujú.

Základ ich práce spočíva v systematickom prieskume . Medzi prípravné práce patrí zakladanie staveniska a jeho prieskum. Tieto údaje získame geologickým a hydrogeologickým prieskumom. Vrty sú tiež používané pri geotechnickom a geologickom prieskume, vyhľadávaní ložísk nerastných surovín, alebo ako podporné zariadenia pri stavbách v . Mineralia Slovaca je slovenský geologický vedecký časopis, ktorý vychádza od roku. Inžiniersko-geologický prieskum sa vykonáva v jednotlivých etapách v závislosti od stupňa projektovej dokumentácie, náročnosti stavby a .