Close

Fraxinus ornus

Rozšíření: Jižní a jihovýchodní Evropa, . Fraxinus ornus is a species of Fraxinus native to southern Europe and southwestern Asia, from Spain and Italy north to Austria, Poland and the Czech Republic, . Jasan zimnář nebo též lidově jasan manový (Fraxinus ornus L.) je keř nebo také strom vysoký 4–m.

Letorosty jsou šedavé, pupeny šedofialové. Jasany patří mezi běžné stromy našich parků a stromořadí. Jasan zimnář pochází z jižní Evropy a jihozápadní Asie a vymyká se těmto všudypřítomným stromům, . Používa sa k zalesňovanie krasových oblastí a suchých svahov, aj ako okrasná drevina. Fraxinus ornus is a deciduous Tree growing to m (29ft) by m (19ft) at a slow rate. It is hardy to zone (UK) and is not frost tender.

Find help information on Fraxinus ornus manna ash from the RHS. Manna ash, South European flowering ash (Eng), fresno de flor, orno (Spa), freixe de flor (Cat), lizar loredum (Baq), . Popis a fotografie druhu Fraxinus ornus, jaseň mannový, jasan zimnář. A rare but increasing, locally naturalized escape from cultivation.

Apparently first documented in the wild in . Description: A lovely small compact growing tree with a profusion of fluffy scented white flowers in October. Handsome deep green pinnate leaves which turn . Similar in general appearance to F. Roadside tree, possibly plante but no . Flowering ash (Fraxinus ornus) is a small to medium, fast-growing deciduous tree. It is naturally distributed in south-west Europe, with populations in the . Bis m hoher Baum mit grauen Knospen.

Blätter gefiedert, mit 3–Fiederpaaren. Teilblätter eiförmig bis lanzettlich, fein . Application, location and plant characteristics of the Fraxinus ornus in the Ebben Nurseries TreeEbb. Plus many more species descriptions for trees.

Tvar koruny: širokovajcovitá až guľovitá koruna. Fraxinus ornus – jasan zimnář, manový (Oleaceae – olivovníkovité). Původ: Jižní Evropa, severně až na Slovensko, Malá Asie.