Close

Finančná správa tlačivá

V pamätiPodobnéProstredníctvom jednotlivých katalógov sú sprostredkovávané konkrétne informácie o jednotlivých formulároch napr. V pamätiPodobnéTieto vzory je možné stiahnuť, vytlačiť, ručne vypísať a doručiť na príslušný úrad finančnej správy. V týchto vzoroch tlačív nie sú zapracované žiadne kontrolné . Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok aj podklady pre tvorcov softvérov.

Zobrazuje zoznam a ponúka na stiahnutie záväzné vzory tlačív vo formátoch PDF, RTF a ZIP vydané FR SR, MF SR alebo orgánmi EÚ v nasledovnej štruktúre:. Aplikácia eDane slúži na elektronickú komunikáciu s finančnou správou. Zobrazuje zoznam tlačív vyhovujúcich zvoleným výberovým kritériam a ponúka k nim zobrazenie príslušného poučenie na vyplnenie konkrétneho tlačiva. Tlačivá na zabezpečenie elektronickej komunikácie – clo, EMCS. Nižšie uvedené tlačivá sú použivané pri využívaní týchto elektronických služieb.

Finančná správa zverejnila na svojej stránke tlačivá daňových priznaní pre budúci rok aj podklady pre tvorcov softvérov.