Fakultná nemocnica bratislava mickiewiczova

Univerzitná nemocnica Bratislava aj tento rok spoluorganizovala konferenciu . Interná klinika LF UK v Bratislave je najstaršou internou klinikou na. LFUK a UNB Nemocnica Staré Mesto Mickiewiczova 13.

Univerzitná nemocnica Bratislava – Staré Mesto Mickiewiczova 81369. Predchádzajúci názov: FNsP Bratislava – Fakultná nemocnica s poliklinikou . Fakultná nemocnica má 12lôžok a poskytuje celú škálu nielen základných, ale i špecializovaných vyšetrení. Na klinikách a oddeleniach je ročne ho.

Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica Staré Mesto. Informácie o jednotlivých klinikách. Nemocnica Staré mesto – UNB na adrese Mickiewiczova 1 Staré Mesto, Bratislava Bratislavský kraj.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava – skr. Bratislava (dnes Nemocnica Ružinov); Fakultná nemocnica Bratislava, Mickiewiczova č.