Close

Expanzní ventil klimatizace funkce

Princip funkce klimatizace v automobilech se nijak neliší od principu ostatních. Expanzní ventil plní v chladícím okruhu funkci škrtícího elementu a takto nám . Expanzní ventil reguluje výstupní přehřátí par chladiva z výparníku.

Elektronicky řízené expanzní ventily poskytují další programově volitelné funkce. Klíčová slova: regulace, chlazení, chladicí zařízení, klimatizace. Důsledek této funkce expanzního ventilu je změna vypařovací teploty chladiva. Klimatizační systém umožňuje bezpečnou obsluhu vozidla ve všech druzích. Funkce jednotlivých systémů a rozdíly mezi nimi budou vysvětleny dále.

Chladivo odměřené expanzním ventilem nebo expanzní tryskou s . Jeho hlavní funkcí je snížení teploty a vlhkosti vzduchu, na rozdíl od ventilace. Výměna funguje tak, že výparník v kabině . K tomu je zapotřebí chladicí okruh, který se skládá z kompresoru, kondenzátoru, expanzního ventilu a výparníku. K podchlazení dochází účelně kvůli správné funkci expanzního ventilu. Podchlazení zajišťuje přítok kapalného chladiva, čímž se stabilizuje .