Close

Evidenčná karta elektrického ručného náradia vzor

Evidenčná karta elektrického ručného náradia – VZOR, 17. Evidenčná karta elektrického spotrebiča – VZOR, 17. V prílohe je uvedený aj možný vzor karty elektrického prenosného náradia, .

Ide o elektrické, plynové tlakové a zdvíhacie zariadenia. Ako má vyzerať zoznam, evidenčná karta a smernica OOPP? Nasledovné vzory popisujú požiadavky na BOZP a OPP pri najčastejšie sa vyskytujúcich rizikách a nebezpečenstvách.

V súčasnom období pri rozširovaní podnikateľskej aktivity, kedy vznikajú nové . Súčasná vyhláška nestanovuje lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) elektrického ručného náradia a elektrických . Musí sa vykonať revízia elektrického ručného náradia alebo spotrebiča pred jeho zaradením do používania. Pre aké elektrické ručné náradie treba vykonávať OPaOS ? Ako výsledok OPaOS elektrického ručného náradia dostávate doklad resp. Revízie elektroinštalácií, bleskozvodov, elektrospotrebičov, ručného náradia, strojov, rozvádzačov.