Energia zo slnka prezentacia

Náš najväčší zdroj energie je Slnko. Slnko je plynová guľa, ktorá vznikla pred miliardami rokov. Bez neho by nebol na Zemi život, vietor ani .

Typ materiálu: Prezentácia obrázkov. Z celkového výkonu, ktoré Slnko vyžaruje dopadá na našu Zem len nepatrná časť,. Energia vyrobená v jadre Slnka sa šíri k jeho povrchu formou žiarenia . Slnečná energia alebo solárna energia je energia získaná zo Slnka.

Skladá sa z tepelnej a svetelnej energie. Zdrojom energie slnečného žiarenia je jadrová energia atómov v Slnku. Svetelné a tepelné žiarenie preniká zo Slnka medziplanetárným priestorom rýchlosťou . Slnka na Zem asi tisíckrát viac energie, ako ľudstvo za toto obdobie spotrebuje. Slnečná energia je najdostupnejšia a najčistejšia forma obnoviteľnej energie ktorú môžeme získať. Počas dňa za bezoblačného počasia dopadne zo Slnka na . Katedra výkonových elektrotechnických systémov.

Všetko o slnečnej energii, využitie slnečnej energie a k tomu obrázky.