Elektricky obvod fyzika

Vypracovala: Petra Podmanická Teoretická časť Elektrický obvod je súhrn prvkov, ktoré spoločne vytvárajú cestu pre voľný prechod . V čom sa odlišuje jednoduchý nerozvetvený elektrický obvod od rozvetveného? Elektrický obvod je súhrn prvkov tvoriacich uzavretú cestu pre elektrický prúd; vodivé spojenie rôznych prvkov, napr.

Tento článok týkajúci sa fyziky je zatiaľ „výhonok“. Definície základných pojmov Elektrický prúd je usporiadaný pohyb voľne pohyblivých častíc s. Uzavretý elektrický obvod sa skladá z vnútornej a vonkajšej časti, pričom každá z nich má svoj odpor. Rozvětvený a nerozvětvený elektrický Obvod.

SChematiCké značky elektrického obvodu. Elektrický obvod – SChematiCké značky. Nakresli schému jednoduchého elektrického obvodu, v ktorom je zapojený ampérmeter na meranie elektrického prúdu . Elektrický obvodElektrickým obvodem se dá rozumět vodivé spojení několika elektrických prvků.

Aby byl elektrický obvod opravdu funkční, musí postrádat . Elektrický obvod skládající se z elektrického článku, vodičů, spínače a žárovky.

Zdroj napätia, vodiče, spínač, žiarovka, uzlové prvky. Rozdelenie látok na vodivé a nevodivé. Ako si poradiť s výpočtom prúdov, napätí a príkonov v obvode zloženom z troch spotrebičov? Predmet: Fyzika, okruh: Elektrický obvo Autor: brigádnik Romana Vajanská, 02.

Fyzika Elektromagnetické javy Zákony elektrického prúdu v obvodoch Meranie elektrického prúdu v obvode. Základní informace o elektrickém obvodě. Pokusy z fyziky – Elektrický obvod – WWW.

Elektrický obvod – test (25_F8_multi). Elektrický obvod – test (26_F8_multi) . Id: P35Autor: PUBLICOM Stupeň: ISCED 2. ZŠ Predmet: Fyzika Tematický celok: Elektromagnetické javy.