Ekvitermní křivka vzorec

Ekvitermní regulace teploty v místnosti spočívá v nastavení teploty topné vody (regulací zdroje tepla) na základě venkovní teploty. Pro danou místnost lze stanovit soustavu tzv. V článku je popsána možnost využití ekvitermní regulace v systémech vytápění a ohřevu teplé vody.

Popsány jsou dále funkce ekvitermních . Ekvitermní regulace teploty v místnosti spočívá v nastavení teploty topné vody (neboli v regulaci zdroje tepla) v závislosti na venkovní teplotě. Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Výpočet ekvitermní křivky . Dobrý den pane Valtere, obracím se na Vás s prosbou o radu, jak využít ekvitermní regulace pro dosažení co největší úspory nákladů za topení .

Ekvitermní křivky zadání, Ekvitermní křivky data. Zadávat, te,x, tw,x, tw,x, dt, Qx. Ekvitermnı regulace s PI kompenzacı. Blokové schema ekvitermnı regulace s PID kompenzacı. Automatizace – Ekvitermní regulace.

Výsledek regulace s ekvitermním řízením je závislý na topné křivce. Musíme si uvědomit, že doladění ekvitermní křivky je dlouhodobou zále- žitostí, ale. Z těchto teplot vytvoříme vzorec pro konkrétní budovu.