Close

Druhy teplomerov fyzika

Anders Celsius, ktorý žil asi pred 2rokmi, navrhol, aby sa stupnica urobila. Aké druhy teplomerov poznáme, a ako fungujú? Bimetalový teplomer – Teplomer, v ktorom sa na meranie teploty využíva bimetalový (dvojkovový).

Dejiny; Pozri aj; Iné projekty; Externé odkazy. Dnes sú teplomery asi najznámejšie fyzikálne prístroje. Anders Celsius, ktorý žil asi pred 2rokmi, navrhol, aby sa.

Na meranie telesnej teploty je v súčasnej dobe možné v obchodoch dostať viacero druhov teplomerov. Najbežnejším je klasický lekársky ortuťový teplomer, kto. Skúmanie premien skupenstva látok Teplota a čas Meranie teploty.

Kvapalinový teplomer; Bimetalový teplomer; Plynový teplomer; Odporový teplomer; Termoelektrický teplomer; Radiačný teplomer. TEPLOTA – meranie teploty telesa – teplomer. V bežnej hovorovej reči sa často pojem TEPLOTA zamieňa s pojmom TEPLO a naopak.

Teplomer Taliansky učenec Galileo sa roku 15priblížil na dosah k vynálezu teplomeru.