Close

Druhy sustruhov

Sústruh sa najčastejšie používa na opracovanie dreva a kovu. Všetky ostatné druhy sústruhov boli odvodené z tohto jednoduchého sústruhu. V pamätiPodobnéVeľmi podobný dnešnému sústruhu bol sústruh, ktorý skonštruoval Leonardo da.

Niektoré druhy revolverových sústruhov majú okrem revolverovej hlavy aj . Súčiastku upnem medzi hroty alebo do sklúčovadla. Podľa veľkosti D delíme sústruhy na:. Strojárstvo Obrábanie kovov a strojárska výroba Všeobecný odbor pre skupinu odborov Obrábanie materiálov Sústruhy.

Základnou časťou hrotových sústruhov sú: lôžko, vreteník, prevodová skriňa,. Sústružnícke nože na všetky typy sústruhov. Jeden upínací hrot je zasadený vo vretene a druhý v hrotovej objímke koníka.

Veľkosť sústruhu sa určuje najväčším obežným priemerom D nad lôžkom a . Materiál sa otáča oproti posúvajúcemu sa nástroju. Sústruhy podľa smeru posuvu nástroja vzhľadom k obrobku rozdeľujeme na: – pozdĺžne.