Dotácie na slnečné kolektory 2016

TÁTNE DOTÁCIE na TEPELNÉ ČERPADLÁ, solárne panely a slnečné kolektory. AKO ZÍSKAŤ dotáciu, AKÁ JE VÝŠKA PRÍSPEVKU pre podporované . Dotácie na slnečné kolektory, fotovoltické články, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá.

Tretie kolo dotačného programu na OZE bolo spustené dňa 6. Pri dotácii na slnečné kolektory je maximálna výška podpory v rozsahu najviac kW výkonu na jeden byt, čo je pri inštaláciách s výkonom nad . Na inštaláciu fotovoltických panelov, veternej turbíny, slnečných kolektorov, kotla. V roku 20SIEA spustila viacero nových podporných projektov a pripravuje.

Môžeme pri tom využiť dotácie alebo inú podporu na tento účel? Je možné dostať štátnu dotáciu na solárne panely (nie kolektory)? Slnečné kolektory a kotly pre domácnosti – Domácnosti majú k dispozícii ešte viac ako miliónov EUR. Informácie o podávaní žiadostí: Bratislava 092000; . Dotácie pre domácnosti a bytové domy sú poskytované na slnečné kolektory, fotovoltaické panely, tepelné čerpadlá a . Dotácie sú určené na inštalácie obnoviteľných zdrojov energie v domoch i bytoch. Dotácie na solárne panely v roku 20- aktualizácia.

Najnovšie info o dotáciach 20len u nás. Bytovky sa budú môcť uchádzať o dotáciu na inštaláciu slnečných kolektorov a kotlov na biomasu, rodinné domy okrem toho aj na fotovoltické .