Close

Doba uchovávania kamerového záznamu

Nutné je rozlišovať aj to či sa jedná o kamerový systém so záznamom alebo bez. V prípade že sú záznamy z kamier uchovávané na záznamovom zariadení a . To znamená, že videodokumentáciu o kovovom odpade má uchovávať jeden rok, hoci iný paragraf ustanovuje, že záznam z kamerového .

Lehota na uchovávanie záznamu z kamerového systému. Ak prevádzkovateľ chce monitorovať priestor prístupný verejnosti, musí priestor zreteľne označiť, záznam uchovávať maximálne dní a vyhotovený záznam . Je vlastník záznamu povinný tento záznam vydať aj niekomu inému než je polícia? Aká legislatíva u nás upravuje používanie kamerových systémov?

Je prípustné, aby kamera snímala zamestnanca počas celej pracovnej doby? Kamerové systémy (bezpečnostné kamery) sa dnes čoraz častejšie. Záznam z bezpečnostnej kamery je osobným údajom, na základe ktorého možno. Kamerové systémy – v současné době poměrně hodně rozšířený a zřejmě.

Uchovávanie záznamov a práva dotknutých osôb. Ak v predajni využívate kamerový systém, vyplývajú Vám z toho isté. Doba uchovávání dat by neměla přesáhnout časový limit. Pokud tedy nebude záznam z kamerového systému možno doplnit dalšími .