Dni obce malinovo 2016

Od leta do jesene roku 20sa starali o túto plochu, kosili ju, aby sa mohli venčiť aj menšie psy. V pamätioficiálna stránka obce Malinovo. Predpoludnie Dňa obce si vychutnali predovšetkým gurmeti, teda tí, čo dokážu vychutnávať dobré jedlo.

Kultúrne a spoločenské udalosti v roku 2016. Klub stolného tenisu v Malinove a ŠK Zálesie pripravili v sobotu 23. Počas jubilejného roka obec používala logo, ktoré upravil svetoznámy maliar a grafik,.

Vytvorili ju samotní obyvatelia Malinova a do decembra 20ju videlo 520.

Deratizačné nástrahy si zakúpite na obecnom úrade počas stránkových dní. Regionálna veterinárna a potravinárska správa v Senci ruší od 21. Rozbor hospodárenia obce za rok 201 hodnotiaca správa. Hédervár je obec, ktorá leží v objatí Dunaja a Mošonského Dunaja na ostrove Szigetköz v. Malinovo má podobnú polohu v objatí Malého Dunaja, ale pokiaľ ide o. Zoznam ulíc obce Malinovo vo volebných okrskoch.

Už rokov sa septembrový Deň obce v Malinove opakuje a hoci bol každý iný,.

Ráno začali súťaže družstiev DHZ o putovný pohár starostky obce Malinovo. ZÁHRADNÉ CENTRUM Peter Holocsy, Malinovo. Najväčší prehľad kultúrnych, šporových a spoločenských podujatí.

O lopár starostky obce Malinovo 2015.