Disociacia kyselin

Zuzana Szocsová Disociácia kyselín a zásad v roztokoch má za následok ustálenie protolytickej rovnováhy. Mieru sily kyselín a zásad vyjadruje hodnota ich disociačných konštánt. Slabé kyseliny uvoľňujú protóny ťažko, preto ich disociácia je len čiastočná.

Prečo rozpúšťanie elektrolytov vo . Kyseliny i zásady sú schopné sa disociovať do rôzneho disociačného stupňa. Mierou sily kyselín je ich disociačná konštanta, vzťah pre výpočet disociačnej konštanty kyseliny HA, . Disociácia = ionizácia – rozklad molekúl chemickej látky na ióny pôsobením vody.

Disociačná konštanta kyselín a zásad – sila kyselín a zásad . Látka môže mať vlastnosti kyseliny len v prítomnosti zásady a vlastnosti. Disociácia kyselín a zásad v roztokoch vedie k ustáleniu protolytickej rovnováhy. Prírodovedné predmety SŠ Chémia XI. Disociácia kyselín, zásad a solí, ISCED.

HNOaká či je kyslá,zásaditá alebo neutrálna?

Arrhenius (1887) → vytvoril teóriu elektrolytickej disociácie. Disociácia je reakcia kyseliny alebo zásady s vodou. U slabých jednosytných kyselin probíhá disociace podle rovnovážné reakce:. Pro výpočet pH je nutné využít jiný postup než u silných kyselin, protože u . Tabulka hodnot disociačních konstant acidity pKa vybraných kyselin. Rozdělení kyselin na silné a slabé.

Arrheniova i Bronstedtova definice kyselin, Lewisova . Přírodovědné předměty SK SŠ Chémia XI. Chémia Významné chemické prvky a zlúčeniny Kyseliny a zásady Kyseliny. Obecný zápis rovnice štěpení (disociace) kyseliny ve vodě.