Close

Dilatačné škáry v dlažbe

Pri návrhu obkladov a dlažieb treba počítať s tým, že celá budúca stavebná konštrukcia je vystavená pohybom a deformáciám, spôsobovaným . To znamena pri ukladani velkoformatovej dlazby 60x60cm sa tato. Akékoľvek lepenie dlažieb prekrytím dilatačnej škáry, či už na .

Jasne, že treba rešpektovať dilatácie. Toto platí pre klasický hrubý poter a dlažbu, škáry sú ideálne z rozmeru dlažby t. Treba totiž menej škár, v ktorých by sa držali nečistoty a plesne. V položenej dlažbe musí dilatačná škára prechádzať na rovnakom mieste .

Preklenutie dilatačných škár a zníženie kročajového hluku Inteligentné. Najbližšia škára v dlažbe k dilatácii v podklade sa vyplní rovnakým . Profily séria Schlüter -DILEX ponúkajú bezúdržbové a funkčné riešenie pre všetky bežné dilatačné škáry v obkladoch a dlažbách. Aby sme zabránili vydúvaniu dlažby, musíme jednotlivé úseky oddeliť – vytvoriť pružné dilatačné škáry pomocou dilatačných profilov z plastu . Použitie: Profil je vhodný na dilatovanie dlažby v maltovom lôžk. Použitie: Profil sa používa na dodatočné prekrytie objektových dilatačných škár v .