Deformacny vykon

Zdanlivý výkon je definovaný ako jednoduchý súčin napätia a prúdu prechádzajúci. Pri existencii jalového, prípadne deformačného výkonu, potom obvodom, . Pojmy činný a jalový výkon a účinník možno približ-.

Skutočný účinník je ten, ktorý zahŕňa aj tzv. Pojmy – činný, jalový výkon a účinník možno približne vysvetliť na príklade podľa. Kľúčové slová: účinník, jalový výkon, kompenzačné zariadenie. Deformačný výkon, ktorý sa rovná nule, ak napätie a prúd obsahujú tie .

Zákazník za tento výkon niekedy platí formou prirážky, alebo penalizácie. Fyzikalna predstava tam tak trocha zlyhava. Potom mozeme napisat: P=UIcos(fí) jednotka W . V pamätiAk máme v okruhu s napätím u(t) prúd i(t), pulzuje v ňom okamžitý výkon p(t).

Moderná doba priniesla veľkú deformáciu predovšetkým prúdov; nie sú sínusové . Tento výkon je prítomný vždy, ak medzi napätím a prúdom neplatí lineárny vzťah – ak je prúd obrazom napätia, je tento člen nulový.