Close

Choroby oka

CHOROBY OKA A JEHO ADNEXOV (MKCH-1 H- H59). Anatómia oka cicavcov; Pohlcovanie žiarenia; Choroby oka a zraku; Iné. Oči sú našim najdôležitejším zmyslom a bez jeho dokonalého fungovania môže byť náš život a každodenná existencia značne obmedzená.

Oko je príliš dlhé alebo lomivosť optickej sústavy oka je väčšia. Svetelné lúče prichádzajúce do oka sa preto zbiehajú pred miestom najostrejšieho videnia a nie . Kategorie:Onemocnění_očí Prevencia. Súvisiace choroby refrakčnej chyby oka.

Zrak je životne dôležitým zmyslom človeka. Jeho strata alebo poškodenie výrazne obmedzuje . Suché oči: čo je to a čo by ste mohli urobiť na pomoc? V prírodopise ste poznali stavbu ľudského oka: Očná šošovka je spojka, ktorá na sietnici vytvára obraz.

Referát: Oko – stavba a funkcia oka ~ Biológia. Spoznáme aj najčastejšie ochorenia oka a tak ďalej.