Close

Casti alternatora

Alternátor je generátor, ktorý vyrába elektrický prúd. Trojfázové alternátory nachádzame vo väčšine elektrární. Trojfázový alternátor má dve hlavné časti.

Skladá sa z dvoch častí: stator – nepohyblivá (statická) časť; rotor – pohyblivá časť, ktorá sa otáča. Alternátor môže byť dvojpólový (obrázok 1) a viacpólový . Alternátor je hlavným zdrojom elektrickej energie pre všetky spotrebiče v automobile. Výhodou alternátora je schopnosť vyrábať napätie aj pri nízkych otáčkach motora,.

Je to spôsobené tým, že horná časť závitu pretína siločiary . Hlavní funkcí obou vík je, že slouží jako obal alternátoru. Mezi obě víka je upnut stator alternátoru . V alternátore dochádza využitím základných fyzikálnych poznatkov k premene kinetickej energie, ktorá sa tu využíva na roztočenie vnútornej časti – rotora . Schéma základných častí alternátora, a zapojenie vinutia a usmerňovača. Alternátor je generátor, ktorý vyrába striedavý prúd a napätie.

Využíva na to točivé magnetické pole,.