Close

Bleskozvod na rodinnom dome

Aj stav bleskozvodov na rodinných i panelových domoch býva katastrofálny, pretože sa ich údržbe nevenuje dostatočná pozornosť. Sú aj kratšie lehoty, tie však záležia od . Bleskozvod (dodnes mnohí nesprávne hovoria hromozvod) automaticky vnímame ako samozrejmú súčasť domu.

Mnoho rodinných domov nemá žiadny bleskozvod. V nedeľu ráno zhorela strecha nad garážou a drevárňou pri rodinnom dome v Rimavskej . Pri rodinných domoch neplatí striktná povinnosť zriadiť bleskozvo rozhodnutie je len na vás. V rodinných domoch, kde sa toto zariadenie neinštaluje, by mala .

Bleskozvod ide po hrebeňoch oboch striech, v strede väčšej strechy je. Alternatívny zvod by smeroval na rovnakú stranu domu, ako druhý zvod. Dopyt: potrebujem zhotoviť bleskozvod na rodinnom dome, Bratislava V – už pred vami poptával zákazník na AAADOPYT.

A ďalej v žiadnom prípade nedávať bleskozvod pod fasádu ale na ňu.