Asynchronny motor princip

Princíp asynchrónneho elektromotora na videu:. Vinutie kotvy má zanedbateľne malý elektrický odpor a motor s týmto typom rotora sa označuje ako motor s . Základny princíp krokového motora je – prúd prechádzajúci cievkou statora vytvorí.

Asynchrónny motor má oproti synchrónnemu inú konštrukciu rotora. Preskočiť na Princíp činnosti – Preto asynchrónny motor nedosahuje synchrónne otáčky, teda pracuje v podsynchrónnej oblasti. Asynchrónny motor je druh elektromotora.

Je to krútiaci elektrický stroj (elektromotor), pracujúci na striedavý prúd.

Je to najrozšírenejší pohon v elektrotechnike . Existuje mnoho různých typů motorů, ale všechny fungují na stejném základním principu. Asynchronní motor je skutečný tahoun ve veškerém průmyslu. Sériový motor – Derivačný motor (paralelný) – Sériovo-paralelný motor. Princíp činnosti a konštrukcia jednosmerného motora. Riadenie otáčok asynchrónneho motora.

Tri základné časti elektrického stroja. Princíp elektro-mechanickej premeny v asynchrónnom motore. Asynchrónny motor – privádzaná elektrická energia sa mení na mechanickú, ktorá prekonáva odpor poháňaného.

Princíp činnosti synchrónneho generátora.