Asynchronne stroje

Asynchrónny stroj je druh točivého elektrického stroja na striedavý prúd bez. Asynchrónne stroje sa využívajú hlavne ako pohonné motory v priemyselnej . V pamätiPodobnéAsynchrónne stroje pracujú tak, že ich rotor má iné otáčky ako otáčavé magnetické pole vytvorené vinutím v statore.

MO-ASYNCHRÓNNE STROJE (Indukčné stroje) Sú najpoužívanejšie a najrozšírenejšie ele. Výhody: majú jednoduchú konštrukciu, nízku cenu, . Pracujú na princípe elektromagnetickej indukcie. Asynchrónny motor – privádzaná elektrická energia sa .

Charakterizujte princíp činnosti asynchrónnych strojov. Charakterizujte sklz asynchrónnych strojov. Elektromotory – asynchrónne stroje (Indukčné stroje).

Sú najpoužívanejšie a najrozšírenejšie ele. Transformátory sú elektrické stroje (obr.12122),ktoré sa používajú na zmenu napätia striedavého. Asynchrónne stroje, Rozdelenie asynchro. Asynchrónny stroj môže pracovať ako: a.