Close

Armaturka myjava historia

Osamostatnenie závodu a pokračovanie rozvoja výroby armatúr, vtedy už prostredníctvom Slovenskej armátúrky Myjava, znamenalo, že tento podnik sa stal . História a súčasnosťPredstavenstvo a vedenie. Slovarm ako pokračovateľ Slovenskej armatúrky Myjava svojou výrobou nadviazal na tradíciu strojárskej .

V roku 19vyšiel z armatúrky podnet k jednej z prvých foriem súťaženia k libčicko-myjavskému hnutiu. Do roku 19bola Myjava sídlom okresu. Rok 1971: Výrobky z armatúrky Myjava dobýjajú svetové trhy.

Významným pracoviskom v Slovenskej armatúrke Myjava je vývojové oddelenie.

Pokračovanie rozvoja „Slovenskej armatúrky Myjava“ znamenalo, že tento podnik. Múzeum sa zameriava na dokumentáciu histórie jednotlivých Slovenských . Slovenská armatúrka Myjava (SAM), a. Predstavenstvo spoločnosti to oznámilo na valnom zhromaždení, ktoré v júni . Novou kapitolou v dejinách Myjavy sa stalo v roku 19začatie výroby armatúr, pokračujúce rozvojom podniku Slovenská armatúrka Myjava, ktorá sa stal . Obchodnoservisný podnik Strojsmalt Piešťany. Myjavu preslávili najmä slivky, autentický folklór, bývalá armatúrka, charakteristická kopaničiarska príroda, v posledných rokoch i futbal či . Mesto Myjava sa nachádza na východnej polovici severnej pologule, presnejšie na 48°46’szš a 17°35’vzd.

Tauš sa stáva Slovenská Armatúrka Myjava, mäsiarstvá, Kodreta – výroba nábytku,.