Close

Ako zistit pin kod platobnej karty

PIN kód od svojej platobnej karty, môžu banku požiadať o jeho znovu vytlačenie. PIN kód jednoducho zmeníte v bankomate podľa návodu; za službu zaplatíte poplatok . O odblokovanie nesprávne zadaného PIN čísla môže požiadať majiteľ karty na.

Z dôvodu bezpečnosti vašich peňazí by ste nemali PIN-kód platobnej karty v žiadnom prípade nosiť spolu s platobnou kartou. PIN kód k platobnej karte bežne banky posielajú poštou a oddelene od platobnej karty. Tú si zvyčajne musíte osobne vyzdvihnúť na pobočke.

PIN alebo prihlasovacie údaje do systému elektronického bankovníctva?

Vám k prevzatiu medzinárodnej platobnej karty VISA Electron,. Po zadaní PIN kódu vašej platobnej karty sa na obrazovke bankomatu. V každom prípade sa snažte zistiť adresu banky alebo inštitúcie – správcu banko-.

PIN kó ktorý si ľahko zapamätáte; ak máte viac platobných kariet, môžete mať na každej karte rovnaký PIN kód; zmeniť PIN . Z hľadiska bezpečnosti sa neodporúča nosiť svoj PIN kód poznačený spolu s kartou, alebo si ho písať na svoju platobnú kartu. Dôležité je tiež nechať si svoj PIN . Venujte pozornosť utajeniu PIN čísla, nikdy ho nepíšte na platobnú kartu.